Sponsortocht derde en vierde leerjaar4C op bezoek in het rusthuis