1C maakt zelf speelgoed.5A voorlezen in de wijkschool