• Wat doen wij?

  • Taken Zorgcoördinator

   Besprekingen met het clb plannen, bijwonen, verslagen opmaken, verder opvolgen (= zorg rond kinderen)

   lLeervoorsprong, aanpassingen, anderstalige nieuwkomers, Socio-emotionele opvolging, … (zorg met kinderen)

   Leerkrachten ondersteunen met vragen en hen materialen aanbieden

  • taken zorgleerkrachten

   Werken steeds met kinderen: 1LS t/m 4ls

   Sommige kinderen op regelmatige basis.

   Andere kinderen wanneer het nodig is.

   Afnemen leestesten

   Vervangen bij MDO’s (bespreking met meerdere partijen: bv. Ouders, CLB, klasleerkracht, zorgco, directrice, logo, kine, …)

  Wanneer u zorgen hebt rond uw kind, mag u steeds langskomen of mailen!