Soep aangeboden door de ouderraad voor Dikke TruiendagScholencross