• loesje_leerlingenraad

  • Leerlingenraad

    Om de 2 maanden komt de leerlingenraad samen.  Vanaf het 3de leerjaar wordt er vanuit elke klas een vertegenwoordiger aangeduid.  Deze werd in het begin van het schooljaar verkozen tot lid van de leerlingenraad.

    De directie en een leerkracht zijn steeds aanwezig bij de leerlingenraad.

    De agendapunten die besproken worden, komen vanuit de leerlingen.   In elke klas worden vooraf mogelijke  items kort besproken en wordt gezegd welke punten op de leerlingenraad aan bod kunnen komen. Op de leerlingenraad wordt dan besproken welke dingen we nog kunnen verbeteren op school, wat heel fijn is op onze school, er worden nieuwe ideeën uitgewerkt, … Nadien licht de leerling van de leerlingenraad in de klas toe wat er besproken is.

    Enkele verwezenlijkingen van de leerlingenraad: mee uitdenken van de werking op de speelplaats, kinderen van de lagere school gaan spelen bij de kleutertjes, leerlingen 6de leerjaar organiseren middagsport voor andere leerjaren, …