• Zorg taken

 • Wat doen wij?

  • Taken Zorgcoördinator

   Besprekingen met het clb plannen, bijwonen, verslagen opmaken, verder opvolgen (= zorg rond kinderen)

   lLeervoorsprong, aanpassingen, anderstalige nieuwkomers, Socio-emotionele opvolging, … (zorg met kinderen)

   Leerkrachten ondersteunen met vragen en hen materialen aanbieden

  • taken zorgleerkrachten

   Werken steeds met kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar
   Begeleiden kinderen die extra zorg nodig hebben:
   Door co-teaching tijdens de rekenles
   Door individuele zorg tijdens zelfstandig werk
   Nemen leestesten af

   Vervangen bij MDO’s (bespreking met meerdere partijen: bv. Ouders, CLB, klasleerkracht, zorgco, directrice, logo, kine, …)

  Wanneer u zorgen hebt rond uw kind, mag u steeds langskomen of mailen!